Czy decyzja o umorzeniu świadczeń nienależnie pobranych została skutecznie doręczona?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osobie została wydana decyzja o umorzeniu świadczeń nienależnie pobranych.

Decyzję wysłano pod ostatni wskazany adres, ale list wrócił z adnotacją, że adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem.

Zweryfikowano osobę w rejestrze PESEL i ustalono nowy adres zamieszkania, list ponownie wrócił z adnotacją: podany adres jest niewłaściwy.

Czy w takim przypadku, można uznać za skutecznie doręczony i decyzja będzie wtedy ostateczna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX