Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na ojca jest właściwa dla wniosku syna o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża dołączając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednakże ww. decyzja została wydana na ojca wnioskodawcy, który 5 lat temu zatwierdzał w tut. urzędzie projekt robót geologicznych oraz dokumentację geologiczną.

Jak należy postąpić w tym przypadku?

Czy ta decyzja jest ważna i właściwa dla przedmiotowego wniosku?

Czy należy wezwać wnioskodawcę o wystąpienie do gminy o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy należy wezwać wnioskodawcę do przedłożenia oświadczeń złożonych przez ojca?

Jeśli tak, to w jakiej firmie i o jakiej treści?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX