Czy decyzja o nałożeniu kary administracyjnej stanowi rodzaj decyzji, do której strona nabyła prawa? - OpenLEX

Czy decyzja o nałożeniu kary administracyjnej stanowi rodzaj decyzji, do której strona nabyła prawa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podmiot nałożono karę administracyjną za zajecie pasa drogowego. Decyzja jest ostateczna. Adresat wystąpił o uchylenie ww. decyzji w trybie art. 154 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. Podstawę do zastosowania ww. trybu jest zaistnienie dwóch przesłanek - nabycia praw do decyzji oraz interesu społecznego i słusznego interesu strony.

Czy decyzja o nałożeniu kary administracyjnej stanowi rodzaj decyzji, do której strona nabyła prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX