Czy decyzja o cofnięciu zezwolenia z uwagi na przekroczenie progów antykoncentracyjnych musi być poprzedzona decyzją nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja o cofnięciu zezwolenia z uwagi na przekroczenie progów antykoncentracyjnych musi zostać poprzedzona decyzją nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 2 pr. farm. (por. wyrok WSA w Warszawie z 28.11.2017 r., VI SA/Wa 417/17)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access