Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzja nadzoru budowlanego nakazywała usunięcie nieprawidłowości w przewodach wentylacyjnych w budynku wielorodzinnym i została wydana z określonym terminem ich usunięcia. Po upływie tego terminu, w związku z tym, że wspólnota nie uzyskała zgody na wejście do jednego lokalu mieszkalnego, wystąpiła do starosty w trybie art. 47 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. o wydanie decyzji o niezbędności wejścia, jako do lokalu sąsiedniego, w celu naprawienia przewodów wentylacyjnych.

Czy taka decyzja, która zawierała termin, który już upłynął, może stanowić podstawę do wydania decyzji w trybie art. 47 pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?