Czy decyzja na przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego powinna dotyczyć realizowanego przedsięwzięcia, czy może dotyczyć sytuacji przyszłościowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot złożył wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów o nr kodu 17 03 02 - odpad destruktu asfaltowego.

Czy decyzja na ww. przetwarzanie odpadów powinna dotyczyć realizowanego przedsięwzięcia, czy może dotyczyć sytuacji przyszłościowej?

Wniosek dotyczy planowanego prowadzenia robót drogowych w okresie 10 lat.

Czy do wniosku w przedmiotowej sprawie powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające spełnienie warunków utraty statusu odpadów?

Jeżeli tak, to co w przypadku jeżeli wniosek dotyczy nierealizowanej sytuacji a planowanej sytuacji, czy w takim przypadku można wydać zezwolenie w przedmiotowej sprawie na przetwarzanie odpadów i co w takim przypadku powinna zawierać decyzja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX