Czy decyzja lokalizacyjna w trybie specustawy przesyłowej jest możliwa do pozyskania po pozyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach stosowania dla realizacji inwestycji ustawy z 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - dalej u.s.i.s.p. możliwe jest pozyskanie w imieniu najpierw pozwolenia na rozbiórkę linii 220 kV w trybie specustawowym (zgodnie z prawem budowlanym potrzebujemy jedynie zgody właściciela obiektu oraz projektu rozbiórki), a później po uzyskaniu ww. pozwolenia na rozbiórkę po kilku miesiącach pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji dla rozbiórki linii 220 kV w zakresie tylko i wyłącznie pozyskania ograniczenia z art. 22 ust. 5 u.s.i.s.p. (tymczasowe ograniczenie na czas rozbiórki)?

Czy taka decyzja lokalizacyjna w trybie u.s.i.s.p. jest możliwa do pozyskania po pozyskaniu decyzji o PnB, czy też kolejność musi być odwrotna?

Czy art. 34 ust. 2 pkt 3 u.s.i.s.p. nie wskazuje, że można w każdym czasie pozyskać ww. decyzji lokalizacyjnej ze skutkiem tylko i wyłącznie ograniczenia z art. 22 ust. 1 u.s.i.s.p. (w tym wypadku art. 22 ust. 5 u.s.i.s.p.)?

W przypadku gdyby nie można było skorzystać z przepisów art. 34 ust. 2 pkt 3 u.s.i.s.p. dla rozbiórki l. 220 kV w celu pozyskania ww. decyzji lokalizacyjnej (zakładam, ze cała linia 220 kV nie jest aktualnie w istn MPZP), to czy możliwe byłoby pozyskanie ww. decyzji lokalizacyjnej w trybie art. 4 u.s.i.s.p. tj. lokalizacja + ograniczenie z art. 22 ust. 5 u.s.i.s.p. po uprzednim pozyskaniu decyzji pozwoleniu na rozbiórkę l. 220 kV w trybie specustawowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX