Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dealer samochodowy może sprzedać samochód osobie niepełnosprawnej na takiej zasadzie, że zwróci się do urzędu skarbowego o zaniechanie ustalenia i poboru podatku od towarów i usług?

Czy taka procedura jest jeszcze stosowana?

Klient zakupił w ten sposób samochód w 2000 r. u innego dealera, gdzie w decyzji napisano o zaniechaniu ustalenia i poboru podatku w części przewyższającej 1% podstawy opodatkowania.

Czy to wynika z jakiś przepisów czy to wyłącznie decyzja urzędu?

Jak w ogóle wygląda taka procedura?

Kto powinien złożyć podanie do urzędu - dealer czy klient?

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Wspomnieć jeszcze trzeba, że klient jest niepełnosprawny, potrzebuje samochodu, by ułatwić sobie transport na różne rehabilitacje i być może będzie miał dofinansowanie do samochodu od jakiegoś stowarzyszenia pomagającego niepełnosprawnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?