Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spedycja wystawia faktury dla kontrahentów zagranicznych w walucie euro i ma problem z zastosowaniem kursu poprzedzającego dzień: załadunku, rozładunku-wykonania usługi czy wystawienia faktury?

Spedycja tylko refakturuje transport doliczając marżę. Usługę świadczy przewoźnik, dla którego częściowo wykonaną usługą jest postawienie towaru na załadunek, a datą całkowitego wykonania usługi jest dzień rozładunku.

Czy w takim razie częściowym wykonaniem usługi przez spedycję jest data zlecenia dla przewoźnika czy dzień załadunku (31 marca 2011 r.) lub rozładunku (2 kwietnia 2011 r.)?

Czy w tym wypadku nie należałoby oprzeć się na dacie całkowitego wykonania usługi przez podwykonawcę, jak też to spedytor opisuje na fakturze z dnia 5 kwietnia 2011 r., w pozycji: data sprzedaży/usługi. (2 kwietnia 2011 r.)?

W przepisach podatkowych mówi się że za moment uzyskania przychodu uważa się dzień:

- otrzymania zapłaty, wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi nie później niż dzień wystawienia faktury.

Czy wobec tego należy stosować kurs z dnia poprzedzającego dzień załadunku?

Rozliczam się na zasadach PKPiR

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?