Czy dane osobowe projektanta, których zamieszczenie w dokumentacji budowlanej jest obowiązkowe powinny zostać zanonimizowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wszczyna postępowanie na roboty zamówienie. Załącznikiem do SWZ jest między innymi projekt budowlany. Czy dane projektanta powinny zostać zanonimizowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX