Czy dane osobowe dotyczące stanu zdrowia pensjonariuszy domu pomocy społecznej powinny być traktowane jako dane medyczne i przechowywane zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez 20 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dane osobowe dotyczące stanu zdrowia pensjonariuszy domu pomocy społecznej powinny być traktowane jako dane medyczne i przechowywane zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez 20 lat czy powinny być inaczej traktowane i przetwarzane przez krótszy okres?

Jeśli tak, to jaki i z jakich przepisów wynikający?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX