Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W decyzji o warunkach zabudowy jest zapis: "dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, kąt nachylenia głównych połaci 35-45 st., dopuszcza się stosowanie lukarn, okien połaciowych. Geometrii dachu dla lukarn nie określa się, powierzchnia rzutu dachu nad lukarnami nie może przekroczyć 30% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku". Projekt przedstawia budynek na rzucie prostokąta o nachyleniu połaci dachowych 45 st., a nad częścią garażową 27 st.

Jak należy traktować taki budynek biorąc pod uwagę zapisy w decyzji wz?

Czy nad nad częścią garażową też musi spełniać nachylenie 35-45 st., czy może mieć inne nachylenie, jako że nie potraktujemy tej części jako głównej połaci dachu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?