Czy czynsz za wynajem nieruchomości powinien stanowić nakład na rozbudowę oraz modernizację budynków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowski Patryk
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Właściciel (który po przekształceniu w 91% jest udziałowcem - prezesem spółki z o.o.) przed przekształceniem wycofał z ewidencji środków trwałych nieruchomości, które następnie w ramach najmu prywatnego wynajmuje spółka z o.o. W pierwszym przypadku właściciel nie wycofał ze spółki z o.o. rozbudowy budynku hotelowo-gastronomicznego. Spółka z o.o. w ramach inwestycji w obcym środku trwałym kontynuowała rozbudowę budynku nr 1. W drugim przypadku nie wycofał nakładów poniesionych na modernizację budynku gastronomicznego - pizzerii budynku nr 2 (budynki są położone w rożnych miejscach).

Czy czynsz za wynajem nieruchomości powinien stanowić nakład na rozbudowę oraz modernizację budynków?

Czy spółka z o.o. prawidłowo zakwalifikowała przyjętą do użytkowania inwestycję w obcym środku trwałym - 109 KŚT?

Czy prawidłowo spółka z o.o. zgodnie z art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., rozpocznie amortyzację rozbudowy oraz modernizację budynków nie krócej niż 10 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX