Czy czynny żal podpisany trzema podpisami elektronicznymi przez osoby uprawnione można uznać za prawidłowo złożony? - OpenLEX

Czy czynny żal podpisany trzema podpisami elektronicznymi przez osoby uprawnione można uznać za prawidłowo złożony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Osoby odpowiedzialne w Spółce za rozliczenie podatkowe, chcą złożyć czynny żal dotyczący korekty JPK_V7M. Zgodnie z art. 16 § 4 k.k.s., zawiadomienie o czynnym żalu wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy, o którym mowa w ustawie z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

Czy czynny żal, podpisany trzema podpisami elektronicznymi przez ww. osoby i przesłany na skrzynkę poczty elektronicznej właściwego urzędu skarbowego będzie złożony poprawnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?