Czy czynności związane ze sprzedażą samochodów pożarniczych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wykonuje czynności z zakresu zadań publicznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, nałożone odrębnymi przepisami, tj. art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym . Zadanie to realizowane jest poprzez jednostki OSP mające w użytkowaniu sprzęt przekazany przez Gminę. Działalność ta, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, nie podlega ustawie. Gmina sprzedała samochód pożarniczy na podstawie umowy sprzedaży osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Następnie Gmina dokonała sprzedaży drugiego samochodu pożarniczego na podstawie umowy sprzedaży osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Obydwa pojazdy były wykorzystywane przez OSP do ochrony przeciwpożarowej. Powodem ich sprzedaży była wymiana przestarzałego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Przy nabyciu ww. samochodów Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i wykorzystywane były te samochody wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej czyli działalności zwolnionej od podatku.

Czy czynności związane ze sprzedażą samochodów pożarniczych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX