Czy czynności, z tytułu których kontrahent zagraniczny otrzyma środki pieniężne stanowiące odszkodowanie podlegają... - OpenLEX

Czy czynności, z tytułu których kontrahent zagraniczny otrzyma środki pieniężne stanowiące odszkodowanie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W październiku 2016 r. zostało przyjęte zgłoszenie reklamacji towaru wysłanego od kontrahenta zagranicznego. Reklamacja wynikała z dostarczenia kontrahentowi wadliwego towaru. W związku dużymi kosztami transportu towar nie wraca do sprzedającego i zostanie zutylizowany u nabywcy. Powyższa sytuacja dotyczy sprzedaży na eksport. Z uwagi na fakt, że towar nie wraca do sprzedawcy, rozważana jest możliwości przyjęcia przez sprzedawcę od nabywcy noty obciążeniowej za karę z tytułu dostarczenia do nabywcy wadliwego towaru.

Czy w opisanej sytuacji odbiorca powinien dokonać korekty faktury sprzedaży i korekty odprawy celnej, czy może przyjąć notę obciążeniową bez dokonywania korekty sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?