Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd Miasta – jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, na mocy uchwały Rady Miasta - wyznacza do poboru opłaty targowej na terenie miasta. Pobrana opłata targowa jest przekazywana w całości na konto Urzędu Miasta. Na podstawie ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Ze względu na charakter czynności, tj. pobór opłaty targowej, nawiązany został pomiędzy gminą a inkasentem stosunek publicznoprawny. Inkaso otrzymuje 10% od zebranej kwoty z tytułu wykonywania czynności na podstawie wystawionej faktury VAT. Czy czynności w ramach prowadzonego inkasa opłaty targowej winny zostać uznane za usługę w rozumieniu u.p.t.u., a w konsekwencji czy zapłata tytułem dokonania czynności poboru opłaty targowej (wynagrodzenie) winna zostać powiększona o VAT, gdzie kwota 10% powinna stanowić podstawę opodatkowania plus 23%, czy powinna zawierać w sobie podatek VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację