Czy czynności komornika sądowego, dokonywane względem zobowiązanego posiadającego nieuregulowane zaległości o charakterze publicznoprawnym, przerywają bieg przedawnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu windykacyjnym wystawiono administracyjny tytuł wykonawczy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w 2010 r. z tytułu opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. TW skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Naczelnik przez zastosowanie środka egzekucyjnego przerwał termin przedawnienia. Następnie przekazał administracyjny TW do komornika sądowego, który prowadził egzekucję.

Czy czynności komornika przerywają termin przedawnienia, jeśli komornik nie prowadzi egzekucji administracyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX