Czy czynności instalowania systemu sygnalizacji pożarowej w budynku, który jest zabytkiem, wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 8 września 2017 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r.

PYTANIE

Czy czynności instalowania systemu sygnalizacji pożarowej o których jest mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, które polegają na montażu orurowania systemu zasysającego wczesnej detekcji dymu oraz przewodów pętli dozorowej przy użyciu uchwytów mocowanych wkrętem do drewnianej konstrukcji (belki) budynku, który jest zabytkiem, wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o którym jest mowa w art. 36 ust. 1 pkt 11 u.o.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX