Czy czynność umorzenia odsetek od pożyczki podlega VAT w sytuacji, gdy w zamian za umorzenie odsetek spółdzielnia mieszkaniowa ma wykonać docieplenie ścian w budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana zapłacić odsetki od pożyczki zaciągniętej od innego przedsiębiorstwa. Pożyczka jest spłacona, natomiast pozostały do zapłaty odsetki w dwóch rocznych ratach (w 2006 r. i w 2007 r.). Przedsiębiorstwo na naszą prośbę zgodziło się darować odsetki w całej wysokości, jednak z przeznaczeniem niewydatkowanych środków na zapłatę odsetek, na konkretny cel tj. docieplenie ścian szczytowych budynków.

Czy darowizna taka rodzi jakieś skutki w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access