Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2010 r.

PYTANIE

Deweloper w związku z budową osiedla mieszkaniowego wybudował w 2003 r. z własnych środków miejską sieć kanalizacyjną, której budowa należy do statutowych zadań gminy. Podłączając sieć do magistrali kanalizacyjnej Rejonowego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego - spółki z udziałem miasta, nie zawierał z tą spółką umowy dzierżawy ani też innej umowy. Aktualnie deweloper chce sprzedać sieć miastu i naliczyć podatek VAT od tej transakcji. Następnie miasto wniesie zakupiona sieć kanalizacyjna do spółki jako aport, naliczając podatek VAT i pragnie odliczyć podatek VAT zapłacony deweloperowi. Z uwagi na fakt, iż nie przysługuje odliczenie podatku VAT od faktury zakupu, która jest nieprawidłowo wystawiona pod względem VAT, prosimy o odpowiedź na niżej wymienione pytania:

Czy deweloper prawidłowo nalicza podatek VAT w wysokości 22% od sprzedaży sieci kanalizacyjnej, traktując tę sprzedaż jako opodatkowana w ramach pierwszego zasiedzenia, tj. faktu, że sprzedaż nastąpi w ciągu 2 lat do daty pierwszego zasiedzenia, licząc ten czas od oddania do użytkowania (sprzedaży) w wykonywaniu czynności opodatkowanych, jakimi jest czynność sprzedaży, pomijając fakt, iż sieć użytkowana jest przez lokatorów mieszkań i Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne S.A.?

Czy czynność nieodpłatnego udostępniania sieci przez dewelopera podlega samoopodatkowaniu się dewelopera 22% VAT?

Czy w tym przypadku występuje lub nie pojęcie świadczenia usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., tj., zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?