Czy czynność nieodpłatnego oddania przez Skarb Państwa w użyczenie zabudowanej nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT? - OpenLEX

Czy czynność nieodpłatnego oddania przez Skarb Państwa w użyczenie zabudowanej nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Biurze Zasobu Skarbu Państwa prowadzone jest postępowanie zmierzające do oddania umową użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach na okres do 3 lat. Działki te zabudowane są budynkami garażowymi i wykorzystywane są dla celów statutowych ZOZ MSWiA, który posiada osobowość prawną. Zakład jest powołany do realizowania świadczeń zdrowotnych poprzez organizowanie i prowadzenie w szczególności:

1)

działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraźnych świadczeń zdrowotnych;

2)

badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w połączeniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Skarb Państwa stał się właścicielem przedmiotowej nieruchomości w latach 1950. Nieruchomość ta pozostawała od 1976 r. w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na podstawie decyzji ustalającej opłaty za istniejące prawo zarządu przedmiotowym gruntem, które to opłaty nie podlegały opodatkowaniu VAT.

Komenda ponosiła opłaty za zarząd do czasu wydania, w której orzeczono o jego wygaszeniu.

Czy czynność nieodpłatnego oddania przez Skarb Państwa w użyczenie zabudowanej nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?