Czy czynność badania rażąco niskiej ceny należy przeprowadzić w stosunku do każdej złożonej oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na etapie badania ofert zamawiający wzywa wszystkich wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wskazanej w ofercie, czy wyłącznie najkorzystniejszego wykonawcę, który na podstawie innych przesłanek nie podlega odrzuceniu, a zaoferowana przez niego cena wydaje się być rażąco niska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX