Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy członkowie zarządu/wspólnicy, będący jednocześnie pracownikami spółki z o.o. będą mogli rozliczać się z przychodów z faktur wystawianych na rzecz spółki w swoich działalnościach gospodarczych na zasadach podatku liniowego 19%, w przypadku gdy zakres czynności wykonywanych na podstawie powołania na członka zarządu nie pokrywa się z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej?

Członkowie zarządu i jednocześnie wspólnicy spółki z o.o. wykonują następujące czynności na rzecz spółki:

1. na podstawie uchwały o powołaniu na członka zarządu - pełnienie funkcji członka zarządu z powołania, w zakresie: bieżący nadzór nad działalnością Spółki, bieżący nadzór nad realizacją umów z kontrahentami, realizowanie polityki handlowej spółki, podejmowanie kluczowych dla spółki decyzji inwestycyjnych, podejmowanie kluczowych decyzji personalnych, podejmowanie decyzji oraz wyrażania zgody na rozporządzanie majątkiem spółki, podejmowanie innych decyzji dotyczących gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi spółki, reprezentacja spółki, udział w obradach zarządu z prawem głosu, składanie sprawozdań zgromadzeniu wspólników;

2. na podstawie faktur wystawianych z prowadzonej przez członków zarządu działalności gospodarczej - usługi doradcze w zakresie: analizy rynku, doradztwo techniczne w zakresie instalacji, przeprowadzanie wizji lokalnych, kosztorysy i budżety napraw.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?