Czy członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamawiający weryfikuje na podstawie informacji z Centralnego... - OpenLEX

Czy członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamawiający weryfikuje na podstawie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku zarządu wieloosobowego (w KRS spółki są ujawnieni 4 członkowie zarządu) podmiotu prawa handlowego tj. sp. z o.o. wpisanej do KRS – wszyscy członkowie ww. spółki muszą być ujawnieni w CRBR na datę wpisu do CRBR?

Biorąc pod uwagę definicję legalną beneficjenta rzeczywistego z art. 2 ust. 2 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132).

Czy w ogóle powinna być weryfikowana przez zamawiającego informacja w powyższym zakresie, czy też dla wykazania braku podstawy do wykluczenie z art. 108 ust. 2 p.z.p. wystarczającym jest samo złożenie przez wykonawcę tej informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (bez weryfikacji osób reprezentujących organ z KRS z zapisami ujawnionymi w CRBR)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX