Czy członkiem rady społecznej SP ZOZ-u jako przedstawiciel wojewody może być osoba, która jest na urlopie bezpłatnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Machulak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy członkiem rady społecznej SP ZOZ-u jako przedstawiciel wojewody może być osoba, która jest na urlopie bezpłatnym?

Faktycznie była pracownikiem SP ZOZ, ale obecnie jest na urlopie bezpłatnym ponieważ została powołana na dyrektora agencji rządowej.

Czy fakt przebywania na urlopie bezpłatnym oznacza zatrudnienie w rozumieniu art. 48 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access