Czy członkiem komisji skrutacyjnej na walnym zgromadzeniu może być osoba, którą wybrano na tym samym walnym zgromadzeniu na członka komisji rewizyjnej spółki wodnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy członkiem komisji skrutacyjnej na walnym zgromadzeniu może być osoba, którą wybrano na tym samym walnym zgromadzeniu na członka komisji rewizyjnej spółki wodnej?

Jakie przepisy regulują powyższe kwestie?

Z ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. i statutu spółki wodnej nie wynika taki zakaz.

Czy starosta powinien wstrzymać wykonanie uchwały walnego zgromadzenia spółki w sprawie powołania do komisji rewizyjnej spółki osoby, która była równocześnie członkiem komisji skrutacyjnej na tym samym walnym zgromadzeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX