Czy członka zarządu obowiązuje okres wypowiedzenia wynikający z treści umowy, czy przepisów kodeksu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z członkiem zarządu została zawarta umowa w lipcu 2014 na czas określony - w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, w treści wskazno, iż umowę można rozwiązać z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Czy członka zarządu obowiązuje okres wypowiedzenia wynikający z treści umowy, czy przepisów kodeksu pracy?

Z członkiem zarządu tego rodzaju umowa zawarta została kolejny raz (pierwsza od 2011 do 2014 r.).

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access