Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Członek zespołu powypadkowego wniósł na piśmie zdanie odrębne do treści protokołu (nie zgadza się z nieuznaniem zdarzenia za wypadek przy pracy). Pracodawca podpisał oświadczenie, że pomimo zdania odrębnego treść protokołu pozostaje bez zmian.

Czy w takim razie, członek zespołu, który wniósł uwagi podpisuje się w pkt 10 protokołu, czy też nie składa podpisu, a zdanie odrębne stanie się załącznikiem do protokołu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?