Czy członek konsorcjum może w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wystawiać faktury... - OpenLEX

Czy członek konsorcjum może w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wystawiać faktury zamawiającemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy członek konsorcjum może w imieniu całego konsorcjum wystawiać faktury zamawiającemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX