Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica nie otrzymała akceptacji wniosku na kolejny, następujący po sobie okres urlopu wypoczynkowego. W piątek nie stawiła się w pracy, we wtorek cztery dni później napisała do pracodawcy maila, iż nie wiedziała o braku akceptacji urlopu (proces ten odbywa się w systemie elektronicznym), ale chciała poinformować, że jej dziecko jest chore i że dostarczy odpowiednie zwolnienie lekarskie. W bieżącym roku kalendarzowym pracownica ta wykorzystała już cały okres zasiłkowy na opiekę nad dzieckiem. Pracownica wracająca z urlopu macierzyńskiego wykorzystała część urlopu, później wykorzystała jednorazowo 60 dni opieki nad dzieckiem, następnie dostarczała zaświadczenia lekarskie - łącznie na okres 168 dni na własną chorobę - następnie złożyła wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy w trakcie którego złożyła wniosek o świadczenie z ZFŚS (wg regulaminu to konkretne świadczenie nie przysługuje pracownikom przebywającym na długotrwałych zwolnieniach lekarskich), a po jego otrzymaniu przerwała urlop wysyłając kolejne zwolnienie lekarskie od innego lekarza na inną jednostkę chorobową rozpoczynając kolejny okres zasiłkowy.

Czy pracodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy o pracę tej pracownicy biorąc pod uwagę, że wg pracodawcy nieobecności chorobowe pracownicy są pozorne i maja na celu uniemożliwienie rozwiązania umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?