Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W styczniu 2020 r. pojawiła się fv zaliczkowa na aparaturę USG. Wpłacona zaliczka to 27 540,00 zł. Sprzęt jest warty 183 000,00 zł. W marcu została podpisana umowa pożyczki leasingowej, a tytuł własności został przeniesiony na firmę leasingową. Okres spłaty dobiega końca 28.02.2026 r. Faktury dotyczą rat leasingowych składają się z części odsetkowej oraz kapitałowej, bez VAT.

Jak powinnam prawidłowo rozwiązać to w zapisach księgowych?

Aparatura USG to odrębny ŚT, więc fv zaliczkową chciałam ująć to na koncie "Zaliczki ŚT", a raty leasingowe wrzucać w całości w koszty przez konto "Usługi obce – opłaty leasingowe". Tylko wtedy zaliczka będzie "wisieć" na koncie do 2026 r.

Jak prawidłowo powinnam to rozwiązać?

Ostatecznie myślę, że niewłaściwie jest to rozwiązane przez leasingodawcę – firma leasingowa powinna spłacić MEDSYSTEM, MEDSYSTEM powinien zwrócić z kolei wpłatę dla SPORTSMEDIC i powinna być fv na czynsz inicjalny na taką wartość od firmy leasingowej. Na ten moment SPORTSMEDIC nie jest właścicielem przedmiotu leasingu, więc nie jest to jego środek trwały, ale nie ulega wątpliwości, że spółka poniosła koszt tytułem fv zaliczkowej. Aby organy podatkowe nie podważyły zasadności tego kosztu (25 500,00 zł) – dałam je do rozliczenia w czasie na czas trwania umowy pożyczki leasingowej (72 m-ce, 354,17 zł na m-c). W ostatnim czasie pojawiły się podobne sytuacje – kolejne pożyczki leasingowe, gdzie faktura składa się z części kapitałowej i odsetkowej, bez VAT, a tytuł własności jest przeniesiony na firmę, użyczającą pożyczki.

Czy w takim przypadku część kapitałowa faktury może stanowić koszt?

Bo nie możemy naliczać amortyzacji, środek jest amortyzowany u leasingodawcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?