Czy czasowo można zwiększyć pracownikowi wymiar etatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieją przeciwwskazania do zawarcia z pracownikiem okresowego (tj. np. na czas 3 miesięcy) porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy poprzez zwiększenie wymiaru czasu pracy np. z 1/2 do 3/4 etatu?

Czy w okresowym zwiększeniu wymiaru czasu pracy można upatrywać np. obejścia przepisów dotyczących wynagrodzenia za nadgodziny?

Zwiększenie wymiaru czasu pracy jest związane z uzasadnionymi potrzebami pracodawcy w określonych miesiącach w roku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX