Czy cudzoziemiec przebywający w Polsce na mocy prawa pobytu z połączenia rodzin może zakupić udziały w spółce z o.o.? - OpenLEX

Czy cudzoziemiec przebywający w Polsce na mocy prawa pobytu z połączenia rodzin może zakupić udziały w spółce z o.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Armenii przebywa obecnie w Polsce na mocy prawa pobytu z połączenia rodzin. Obecnie chciałaby zakupić udziały w spółce z o.o., która ma siedzibę w Polsce.

Czy wymagane jest posiadanie przez nią zezwolenia na pracę?

Czy powinna złożyć jakieś dodatkowe dokumenty w związku z planowanymi działaniami?

Co w sytuacji, gdyby chciała dodatkowo oprócz zakupu udziałów wstąpić do zarządu tej spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX