Czy cudzoziemiec może wykonywać legalnie pracę u innego pracodawcy niż ten, który wskazany był w zezwoleniu jednolitym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kandydat do zatrudnienia miał kartę pobytu w związku z jednolitym zezwoleniem na pobyt i pracę na inną firmę do 18.03.2020 r. Z odpowiednim wyprzedzeniem złożył przez biuro podawcze w urzędzie wniosek o kolejną, a w międzyczasie umowa z innym pracodawcą uległa rozwiązaniu. Na 13.03.2020 r. miał umówione spotkanie w urzędzie wojewódzkim na złożenie odcisków palców, ale zostało ono odwołane w związku z epidemią koronawirusa. W efekcie, nie ma już ważnej karty i nie ma pieczęci w paszporcie.

Jaka jest jego sytuacja w Polsce?

Czy jego pobyt można uznać za legalny i na jakiej podstawie?

Jesteśmy gotowi wystąpić z wnioskiem o rejestrację oświadczenia, a w dalszej kolejności o pozwolenie na pracę, ale obawiamy się, że jego pobytu w Polsce nie można uznać w chwili obecnej za legalny, a jako pracodawca jesteśmy odpowiedzialni za weryfikację tego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX