Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Rosji wykonuje pracę na rzecz naszej spółki na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ważnego do końca października 2020 r. Dotychczas nie złożył wniosku o nowe zezwolenie na pobyt, polegając na regulacji art. 15zd ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Mając również na uwadze art. 15zustawy w zw. z art. 242 ustawy o cudzoziemcach, Rosjanin w grudniu 2020 r. planuje spędzić dwa tygodnie w Egipcie.

Czy cudzoziemiec będzie mógł legalnie kontynuować wykonywanie pracy na rzecz naszej spółki po powrocie z urlopu, zakładając, że nadal obowiązywać będzie stan epidemii na terytorium RP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?