Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2018 r.

PYTANIE

Strona - obywatelka Rosji, mieszkająca w Polsce ubiega się o świadczenie dobry start na dziecko. Dziecko to posiada obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej i uczęszcza do szkoły podstawowej na terenie naszej gminy. Strona przedłożyła dokument: Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE ważną do 2025 r. z adresem zameldowania na terenie naszej gminy, natomiast dziecko legitymuje się: dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu na czas dłuższy niż matka - z adresem zameldowania na terenie naszej gminy. Osoby te mają nadane numery PESEL.

Czy cudzoziemce można przyznać w oparciu o dokument "pobytowy" świadczenie dobry start?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?