Czy córka posiadająca status kuratora swojego ojca może złożyć wniosek o przyznanie zasiłku stałego dla ojca i podpisać się pod... - OpenLEX

Czy córka posiadająca status kuratora swojego ojca może złożyć wniosek o przyznanie zasiłku stałego dla ojca i podpisać się pod nim w swoim imieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kurator może złożyć za kogoś podanie o pomoc finansową, jeśli ta osoba jest w szpitalu, leży nieprzytomna?

Pan X trafił do szpitala, jest w ciężkim stanie, nieprzytomny, nie jest w stanie podejmować żadnych decyzji. Rodzina chce go umieścić w ZOL, gdyż szpital chce go już wypisać do domu. Problem jest tego typu, iż aby umieścić osobę w ZOL musi posiadać stały dochód. Pan X nie posiada żadnego dochodu i nie wiadomo, czy uzyska rentę chorobową (wniosek jest w trakcie złożenia). Do tego czasu córka, która będzie jego kuratorem, chce złożyć wniosek o zasiłek stały dla ojca. Pan nie jest ubezwłasnowolniony, ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Czy córka może złożyć podanie za ojca i podpisać się pod nim?

Czy z córką przeprowadza się wywiad i czy to ona się pod nim podpisuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX