Czy córce należy się świadczenie pielęgnacyjne na ojca, u którego znaczny stopień niepełnosprawności powstał w wieku 66 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła za pomocą kancelarii prawnej wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na ojca, u którego znaczny stopień niepełnosprawności powstał w wieku 66 lat.

Czy należy się to świadczenie, skoro w art. 17 ust. 4 pkt 1b u.ś.r. mówi inaczej?

Jaki termin wpłynięcia wniosku wpisać; czy datę upoważnienia i pełnomocnictwa, czy datę pisma sporządzonego przez kancelarię prawną, czy też datę wpłynięcia wniosku do GOPS-u?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX