Czy chodzi o urządzenia wodne zgodnie z Prawem Wodnym czy urządzenia kanalizacyjne należące do podmiotu zewnętrznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć zapis § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś. wskazujący instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określonego w rozp. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych (...) jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych do wód lb urządzeń wodnych, do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku wprowadzania takich ścieków do urządzeń?

Czy chodzi o urządzenia wodne zgodnie z Prawem Wodnym czy urządzenia kanalizacyjne należące do podmiotu zewnętrznego?

Czy budowa takich urządzeń, z której ścieki będą wprowadzane dla kanalizacji podmiotu zewnętrznego podlega pod zapisy tego rozporządzenia i wymaga decyzji środowiskowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX