Czy charakter sprawy, jakim jest rozgraniczenie nieruchomości, pozwala na przeprowadzenie mediacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wójta gminy złożony został wniosek o rozgraniczenie nieruchomości. Po zawiadomieniu właściciela nieruchomości sąsiadującej, złożył on do wójta pismo, w którym informuje, że nie zgadza się na rozgraniczenie. Wnioskuje o zawarcie ugody przed wójtem gminy, a jeżeli osoba, która złożyła wniosek o rozgraniczenie nie akceptuje przystąpienia do zawarcia ugody, to proponuje przeprowadzenie mediacji w rozumieniu art. 96a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. Osoba, która złożyła wniosek o rozgraniczenie, po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem wyraziła zgodę na przeprowadzenie mediacji.

W związku z tym, jest pytanie, czy charakter sprawy, jakim jest rozgraniczenie nieruchomości, pozwala na przeprowadzenie mediacji, czy też należy prowadzić postępowanie o rozgraniczenie na podstawie art. 30 ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) – dalej pr. geod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX