Czy cesja wierzytelności powoduje powstanie opodatkowanego przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej posiada wierzytelność w wysokości 100.000 zł, następnie w 2015 r. dokonała przelewu wierzytelności w wysokości 100.000 zł na spółkę z o.o. w drodze umowy cywilnoprawnej, którą opodatkowała podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%.

Czy u podatnika w 2015 r. wystąpił przychód z tytułu przelewu wierzytelności?

Jeżeli tak, to w jaki sposób powinien go opodatkować?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access