Czy certyfikat podpisu złożonego pod gwarancją ubezpieczeniową będącą wadium musi być ważny na moment upływu terminu składania ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. Ores ważności certyfikatu podpisu wystawcy gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium kończył się 30.06.2022 r. Gwarancja została podpisana 29.06.2022 r. Termin składania ofert upływał 08.07.2022 r. Treść gwarancji z 29.06.2022 r. stanowi, że wadium ważne jest od 08.07.2022 r.

Czy wadium można uznać, za wniesione prawidłowo?

Wadium nie ma znacznika czasu i odpowiedzi OCSP, stąd nie przechodzi weryfikacji walidacji w żadnym z dostępnych ku temu narzędzi. Artykuł 5.1. o podpisie elektronicznym: Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny złożony w okresie zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do jego weryfikacji wywołuje skutki prawne z chwilą uchylenia tego zawieszenia. Nie wiemy, czy po 30.06.2022 r. podpis elektroniczny został wydłużony, jako że to wadium - nie podlega wyjaśnieniu.

Czy taka oferta jest do odrzucenia (wadium wniesione nieprawidłowo), czy należy ją uznać za ważną (wadium wniesione poprawnie, mimo iż nie przechodzi weryfikacji walidacji podpisu oraz, że w chwili otwarcia ofert certyfikat był poza okresem ważności)?

W ofercie nie ma żadnych innych dokumentów, stanowiących, że wykonawca przed upływem ważności certyfikatu wystąpił o jego wydłużenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX