Czy Centrum Kultury i Historii wpisane do Rejestru Instytucji Kultury i świadczące usługi związane z zakwaterowaniem i... - OpenLEX

Czy Centrum Kultury i Historii wpisane do Rejestru Instytucji Kultury i świadczące usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią jako działalność uboczna, z której przychody ma obowiązek przeznaczania na cele statutowe, podlega wpisowi do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Centrum Kultury i Historii wpisane do Rejestru Instytucji Kultury i świadczące usługi związane z zakwaterowaniem (wynajem pokoi) i gastronomią jako działalność uboczna, z której przychody ma obowiązek przeznaczania na cele statutowe, podlega wpisowi do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie?

W razie podlegania temu wpisowi - jakie dokumenty powinny być załączone do wniosku o wpis do ewidencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX