Czy centrum kształcenia ustawicznego może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach kształconych na poziomie technika... - OpenLEX

Czy centrum kształcenia ustawicznego może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach kształconych na poziomie technika oraz w zawodach kształconych w branżowej szkole I stopnia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Placówka kształcenia ustawicznego złożyła wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych. W punkcie typ, rodzaj placówki i nazwy zawodów wpisano, że będą to KKZ, KUZ w zawodach opatrzonych tytułem TECHNIK. Czy placówka kształcenia ustawicznego posiada takie uprawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX