Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Centrum Handlowe wody opadowe i roztopowe odprowadza: z powierzchni dachów do pobliskiego jeziora, z terenów utwardzonych (drogi dojazdowe, chodniki, parkingi) do kanalizacji miejskiej, z terenów zielonych bezpośrednio do gruntu.

Czy na podstawie starego i nowego Prawa Wodnego obiekt zobowiązany był/jest do posiadania pozwolenia wodnoprawnego?

Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Czy obiekt na podstawie starego i nowego Prawa Wodnego zobligowany był/jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska/za usługi wodne?

Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?