Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 lipca 2014 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2014 r.

PYTANIE

Firma X udzieliła bankowi pełnomocnictwa notarialnego do sprzedaży określonych nieruchomości, pod warunkiem że łączna cena sprzedaży nieruchomości nie może być niższa niż 3.000.000 zł i bank ma obowiązek zaliczenia ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na spłatę zobowiązań kredytowych mocodawcy wobec banku. W przypadku sprzedaży nieruchomości mocodawca udziela bankowi umocowania do odbioru ceny sprzedaży od kupujących na rachunek bankowy banku z obowiązkiem rozliczenia w terminie 14 dni. W pełnomocnictwie nie jest szczegółowo określona kwestia rozliczeń publicznoprawnych. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest VAT, więc na rachunek wpłynie kwota ze sprzedaży w wartości brutto.

Czy w takiej sytuacji bank może całą kwotę (brutto) przeznaczyć na spłatę zobowiązań kredytowych mocodawcy, a obowiązek odprowadzenia VAT ciąży na mocodawcy, pomimo że bank jest umocowany do sprzedaży nieruchomości i może występować w akcie notarialnym jako strona?

Czy raczej bank będąc umocowany do sprzedaży nieruchomości może spłacić zobowiązania kredytowe w kwocie netto, a VAT przekazać mocodawcy w celu przekazania do urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?