Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 08.01.2020 r. Pan składa wniosek o jednorazową zapomogę na dziecko, załącza do wniosku umowę o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości jednorazowo 20.000 zł, dotacje otrzymał w całości w dniu 13.11.2019 r., środki są finansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt wsparcia aktywności zawodowej dla bezrobotnych RPO WK 2014-2020.

Jak należy obliczyć kryterium dochodowe rodziny, czy należy podzielić przez liczbę miesięcy otrzymanej pomocy czy przez cały rok?

Pan również poinformował, że jeszcze się nie rozliczył.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?