Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uruchamiamy nową linię produkcyjną. W związku z tym utworzono konto Środki trwałe w budowie.

Czy powinnam na nim gromadzić faktury dotyczące wszystkich zakupów i po zakończeniu nakładów zaewidencjonować jako środek trwały linię produkcyjną? Czy też księgować na środki trwałe poszczególne maszyny, które stanowią odrębne środki trwałe, a tylko w naszym przypadku potrzebne są do uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Czy odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane z chwilą rozpoczęcia produkcji? Czy bilansowo mogę dokonywać odpisów z chwilą przyjęcia poszczególnych maszyn na środki trwałe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?