Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do naszej komisji socjalnej wpłynął wniosek byłego pracownika o objęcie świadczeniami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po wygaśnięciu umowy z naszym zakładem pracy osoba ta przebywała na bezrobociu tj. od 1 lipca 2011 r. (i było to ostatnie miejsce pracy tej osoby). Od 1 stycznia 2015 r. osobie została przyznana renta inwalidzka z całkowitą niezdolnością do pracy. W naszym regulaminie ZFŚS zawarto zapis dotyczący osób uprawnionych do świadczeń: "emeryci i renciści, którzy prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych nabyli w PBW i prawa tego nie utracili".

Jak powinien postąpić pracodawca w tej sytuacji?

Proszę o opinię, czy były pracownik ma prawo do korzystania z ZFŚS naszego zakladu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację